ul. Salamandra 2, 34-511 Kościelisko
(+48) 660 98 98 98
recepcja@goralskidwor.pl

Regulamin Rezerwacyjny

Rezerwacja dotyczy pobytu w

Gościniec Góralski Dwór

ul. Salamandra 2, 34-511 Kościelisko

przyjmuje rezerwacje po zgłoszeniu:

Osoba dokonująca rezerwacji jest zobowiązana do podania prawidłowych danych: imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail, rodzaj rezerwowanego pokoju, ilość osób oraz termin pobytu w celu dokonania rezerwacji.

W trakcie dokonywania rezerwacji Osoba rezerwująca wyraża zgodę przetwarzanei swoich danych osobowych przez Administratora – Adam Bukowski, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Gościniec Góralski Dwór Adam Bukowski z siedzibą w ul. Salamandra 2, 34-511 Kościelisko, NIP 7361280993.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji.
Osoba rezerwująca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie w/w danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Hotelowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

Osoba rezerwująca, po dokonaniu rezerwacji otrzyma wstępne potwierdzenie rezerwacji za pomocą poczty e-mail, które obejmuje: termin pobytu, rodzaj pokoju, ilość osób, cenę oraz informację o terminie i wysokości wpłaty zadatku.

Przyjęta przez Hotel rezerwacja jest niepotwierdzona. Złożenie rezerwacji należy traktować jako informację, że pokój jest wolny w dniu przyjęcia zgłoszenia i wstępnie do czasu przesłania opłaty rezerwacyjnej-przedpłaty jest zablokowany.

Potwierdzenie rezerwacji

Płatności należy dokonać w ciągu 2 dni od dnia wykonania rezerwacji. Do tego czasu rezerwacja pozostaje rezerwacją wstępną.

Nie wpłacenie opłaty za pobyt w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
Warunki rezerwacji dla grup zorganizowanych ustalane są indywidualnie.

Hotel po uzyskaniu informacji, że pieniądze wpłynęły na konto oraz po sprawdzeniu, że pokój jest wolny zmienia rezerwację na potwierdzoną i informuje Gościa o dokonanym potwierdzeniu – mailowo lub telefonicznie.

Rezerwacje dokonywane na stronie opłacane za pośrednictwem przelewy24 zostają automatycznie zrealizowane a rezerwacja potwierdzona.

Hotel po wysłaniu potwierdzenia rezerwacji zobowiązuje się do nie wynajmowania zarezerwowanego pokoju.
Opłata za pokój biegnie od daty uzgodnionej przy zamówieniu. Jeżeli Gość nie przyjedzie do hotelu w terminie uzgodnionym to Hotel traktować będzie brak przyjazdu po upływie doby jak rezygnację z zamówienia. Gość w przypadku opóźnienia przyjazdu do hotelu o więcej niż 1 dobę powinien powiadomić Hotel, aby zarezerwowany pokój był zablokowany na kolejną dobę.

Opłata rezerwacyjna – przedpłata

  1. Dane do przelewu

Bank PKO S.A

28 1240 1587 1111 0000 0816 5101

Przelewy międzynarodowe:

IBAN: PL 28124015871111000008165101

SWIFT: PKOPPL


Prowizję od wpłaty ponosi Wpłacający.

2. Za pomocą karty kredytowej (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro).
W przypadku płatności kartą  kredytową Hotel po uzyskaniu informacji o:

  • nazwie karty płatniczej,
  • numerze karty kredytowej,
  • informacji do kiedy Karta kredytowa jest ważna (miesiąc/rok)
  • oraz kodzie CVC lub CVV

pobiera uzgodnioną kwotę z karty kredytowej Zamawiającego/Gościa.

Transakcja jest oznaczona gdyż Hotel posiada terminal z identyfikatorem, a koszty pobrania prowizji ponosi Hotel.
Dane karty można podać telefonicznie lub mailem.

Zapłata za pobyt

Gość zobowiązany jest zapłacić za zadeklarowany pobyt najpóźniej w dniu przybycia do Hotelu

Anulacja rezerwacji

  1. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie i wskazanym na potwierdzeniu wstępnej rezerwacji powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
  2. W przypadku anulowania rezerwacji później niż 7 dni przed dniem, w którym miało nastąpić rozpoczęcie korzystania z usług w hotelu, wpłacona kwota opłaty rezerwacyjnej- przedpłaty nie podlega zwrotowi.

Wpłata opłaty rezerwacyjnej (przedpłaty) i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji.